Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů udělujete ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen Nařízení), článek 6, odst. 7 Nařízení výslovný, úplný a svobodný a informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů. Souhlas je udělen společnostem ze skupiny SeaWolf, tj. SeaWolf, […]

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů udělujete ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen Nařízení), článek 6, odst. 7 Nařízení výslovný, úplný a svobodný a informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů.

Souhlas je udělen společnostem ze skupiny SeaWolf, tj. SeaWolf, s.r.o., IČ: 276 57 337, se sídlem Praha 10 – Vršovice, Bělocerkevská 1299/24 a SeaWolf Academy, s.r.o., IČ: 242 00 026, se sídlem Praha 1 – Staré Město, Uhlený trh 425/4.

Budeme zpracovávat zejména následující osobní údajů: jméno a příjmení; email; telefonní číslo; adresa, čísla průkazů; IP adresa; případně další údaje, které nám poskytnete.

Osobní údaje budou zpracovávány za účelem marketingu, včetně přímého marketingu, zejména pak zasílání obchodních sdělení a informací o našich produktech a službách. Osobní údaje budou dále zpracovávány k plnění zákonných nebo smluvních povinností.

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu 5 let nebo dokud Váš souhlas neodvoláte. V případě, že se stanete klientem naší společnosti, budou Vaše osobní údaje zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k plnění právních povinností.

Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat, a to prostřednictvím emailu info@seawolf.cz. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas, zejména pak plnění právních povinností a povinností vyplývajících ze smlouvy.

V souladu s článkem 12 Nařízení sděluje správce, že subjekty údajů mají v souvislosti se zpracováním osobních údajů právo na informace o správci osobních údajů; právo na informace o účelu zpracování osobních údajů; právo na přístup k osobním údajům a zda jsou osobní údaje zpracovávány či nikoli; právo podat stížnost; právo na opravu osobních údajů; právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut); odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů; právo na omezení zpracování; právo na přenositelnost osobních údajů; právo vznést námitky; veškerá další práva přiznaná Nařízením. Rozsah práv a povinností je stanoven v Nařízení.

Dozorovým orgánem ve věci zpracování osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, www.uoou.cz

 

 

Poptávkový formulář

Chcete se stát potápěčem, nebo máte zájem o bližší informace? Vyplňte poptávkový formulář a my se Vám ozveme.