Na hranici

TECHNICAL DIVING Je tu nový druh potápění -„Technical Diving“, nebo také: „HighTech Diving“. Zájem potápěčů je silný, zrovna tak i odmítání ze strany vedení svazů sportovního potápění. Mnozí si dokonce myslí, že Technical Diving by mohlo změnit naše smýšlení o potápění a otevřít nové hranice. Pro některé znamená Technical Diving zcela jistě extrémní okrajovou oblast. […]

TECHNICAL DIVING

na-hranici-1-197x300Je tu nový druh potápění -„Technical Diving“, nebo také: „HighTech Diving“. Zájem potápěčů je silný, zrovna tak i odmítání ze strany vedení svazů sportovního potápění. Mnozí si dokonce myslí, že Technical Diving by mohlo změnit naše smýšlení o potápění a otevřít nové hranice.

Pro některé znamená Technical Diving zcela jistě extrémní okrajovou oblast. Proč by se také měly záměrně podnikat sestupy, které jsou podle standardů sportovního potápění dávno považovány za nebezpečné? Pro jiné jde další vývojový stupeň sportovního potápění, který v sobě nese dobré vyhlídky na rozšíření našich vědomostí a zlepšení techniky potápění a bezpečnosti ve všech ohledech. Tento článek přináší krátký přehled, popisuje filozofii a motivaci, jakož i některé metodiky a výstroj.

Kromě toho seznamuje i s kontroverzními reakcemi, které Technical Diving v kruzích sportovních potápěčů vyvolalo. Mnoho let platila v potápěčské branži shoda, že sestupy nad limity, stanovené v šedesátých letech pro sportovní potápění, jsou nebezpečné a neměly by být prováděny. Tato shoda byla zcela oprávněná a vzhledem k úrovni tréninku a vybavení většiny sportovních potápěčů jde o odůvodněné varování. Nové metody a techniky však umožňují zvětšit jak hloubku, tak základní čas, aniž by se překročilo to, co většina považuje za akceptovatelný stupeň rizika.

Původ

Nebylo by zcela správné označovat tyto metody a techniku za nové: hloubkové potápění a dekompresní techniky byly dlouhá léta s úspěchem a bezpečně provozovány v komerčním a vojenském potápění. Nové je jen to, že technologie, určená původně pouze pro komerční a vojenské potápění, se nyní používá i ve sportovním potápění.
Až do nedávná byli původci pokroku, velmi zkušení potápěči, kteří působili ve Spojených státech nebo v zámoří, osamoceni či v malých skupinkách. Pro mnohé z nich byla motivací jejich činů výzva, jakou v sobě skrývá prozkoumávání jeskyní a vraků, nebo vědecké bádání.
O těchto výkonech a úspěších bylo referováno jen zdrženlivě. Organizace pověřené výcvikem potápění a odborný tisk se zcela záměrně problematikou takového potápění nezabývaly. Tok informací byl sporý. Až nyní se pomalu dostávají informace a metody, které byly dříve omezeny jen na malou skupinu, k široké obci potápěčské. Odtud vysvětlení nárůstu aktivních i zají¬majících se. Od toho se opět odvíjí potřeba odpovídajícího výcviku a opatření k odvrácení nehod.

V čem je rozdíl?

Technical Diving je oblast, v níž se uplatňují speciální techniky, vybavení, trénink a schopnosti při zvyšování výkonosti a bezpečnosti pod vodou. Ačkoliv se Technical Diving může uplatnit v mnohých oblastech — od výcviku potápěčů až k záchranářskému potápění – k nejživějšímu vývoji došlo při zkoumání podvodního světa, nazývaném též „HighTech“ potápění.
Podobně jako u horolezectví je motivace, která se za High Tech potápěním skrývá, v oblasti osobní výzvy a vzrušení z objevování: udělat něco, co je vyhrazeno jen vyvoleným. Podobně jako u sportovního potápění jde o motivaci nekomerční, zde však již podobnost končí. Tam, kde je sportovní potápění limitováno hranicemi, je HighTech Diving nemá. Tady jsou hranice určovány spíše zkušenostmi, schopnostmi, metodikou a užitým vybavením konkrétního potápěče, v souhře s fyziologickými zákonitostmi a vlastnostmi okolí. Rozdíl mezi HighTech Diving a sportovním potápěním se podobá rozdílu mezi slézáním svislých skalních stěn a putováním po vyšlapaných cestách. Jak vědí zasvěcení, může to být dlouhá cesta dolů. A vcelku také je.

Dekomprese

SHighTech Diving se typicky pojí hlubší s déletrvajícími sestupy, než odpovídá standardů sportovního potápění (sestupy s nulovým časem do asi 40 metrů). Mimo to se tyto sestupy odehrávají často v uzavřeném prostoru („over-head environment“) jeskyně, nebo vraku, kde se potápěč nemůže vynořit přímo na hladinu.
Dnes podnikají zkušení vrakoví potápěči běžně sestupy v hloubkách 60-80 metrů, se základními časy 20 až 30 minut. Hranice dosažitelného leží ještě o dobrých 15 až 30 metrů hlouběji.
V kruzích, které jsou považovány za průkopníky, není potápění v jeskyních v délce dvou až tří hodin nic neobvyklého a předvoj dosahuje průměrné hloubky 90 metrů. Nové techniky slibují, že i toto bude možno překonat.
Rozšíření hloubky a základního času způsobuje pochopitelně další komplikace. Většina technických sestupuje spojena se značnými de-kompresními časy, přímé vynoření není ve vraku možné, stejně jako při jeskynním potápění. To představuje zásadní rozdíl oproti sportovnímu potápění. Ve skutečnosti skrývá každý sestup pod vodu nutnost dekomprese.

U sportovního potápění nebo potápění s nulovým časem je tato potřeba minimální a splní se zpravidla tím, že se vynořuje pomalu, i když se doporučují bezpečnostní zastávky.

U HighTech Diving je to jiné: tady je stupňovité vynořování podle předem stanoveného plánu podmínkou. Tak např. podle tabulek U.S.Navy vyžaduje potápění do 31 metrů hloubky v trvání 60 minut dvoustupňovou dekompresi o celkovém trvání 37 minut, zatímco sestup na 25 minut do 76 metrů, v závislosti na metodě a tabulce, dekompresní časy mezi 84 a 140 minutami s dekompresními zastávkami v hloubkách od 34 metrů.

Tato tendence k „visení“ („to hang“ znamená v americkém slangu dekompresní zastávku) způsobuje u technických potápěčů podstatně konzervativnější přístup, než u jejich protějšků ze sportovního potápění. Ti se snaží prodloužit nulový čas. To je, jak každý Technical Diver ví, jednoduchá věc: prostě se s sebou vezme víc lahví. Pravý problém, skutečná výzva, je jiná: bezpečný návrat, návrat bez dekompresní nemoci.

Zatímco metody a výzbroj sportovního potápění, jako tradiční tabulky, dekomprese se vzduchem a použití potápěčských počítačů vystačují pro krátké dekompresní časy do 30 minut, může riziko dekompresní nemoci výrazně stoupnout, když tento arzenál použijeme k zabezpečení extrémnějších sestupů. Proto většina technických potápěčů je pro spolehlivější dekompresní metody: exaktní plánování sestupu, použití dekompresních lan, kyslíková a nitroxová dekomprese, spolehlivé dekompresní tabulky a také výbavu pro zvládání nehod: dekompresní cívku a zvedací vak. Jde o cívku s lanem, které se rozvine a upevní v hloubce. Lano se napne tahem zvedacího vaku, popřípadě větší bóje. Boje většinou stačí, aby unesla váhu potápěče, takže ten může relaxované „viset“. Teoreticky může být použito jakékoliv lano, jako např. v jeskynním potápění běžné „Ariadnino vlákno“. V praxi se ale prosadila dekompresní tyč ve spojení se lněným lanem.
Volba metody i vybavení závisí na konkrétní akci. Avšak ani tehdy neskýtá naprostou jistotu.

V nahoře uzavřeném prostředí, kde je hladina vzdálena hodinu či více, musí být problémy, které se objeví, vyřešeny pod vodou. Prostor pro chyby je malý. Proto byla pro Technical Diving stanovena celá řada obecných principů k provádění takovýchto akcí a jsou používány speciální instrumenty, které se vymykají rámci sportovního potápění.

Pravidla

Na prvním místě musí být absolutní přesnost při zacházení s dýchacím plynem. Místo šetření s plynem tíhnout techničtí potápěči spíše k tomu, brát s sebou větší zásobu, aby s ním mohli hospodařit podle jistých zásad, z nichž nejběžnější je „třetinová zásada“ („rule of thirds“): třetinu pro cestu tam, třetinu pro návrat a třetinu jako rezervu. Zabezpečení vícenásobným vybavením výstrojovými díly („redundancy“) je prostor, v němž se mohou realizovat fanatikové – a to z dobrého důvodu: zkušenost učí, že jestliže může nějaký díl výstroje vůbec selhat, také tak učiní, a to v nejhorším možném okamžiku.
Proto se pro Technical Diving považuje za minimální vybavení dvěma separátními automaty. Totéž platí pro záložní lampy, které se většinou berou s sebou v bateriích po třech, záložní počítač a další tabulky, zdvojené pohonné jednotky pro hloubkové sestupy a jedna náhradní maska.
Ještě jedna věc: u High Tech Diving není místo pro partnera. Jestliže vyžaduje akce účast více potápěčů, tak se potápějí jako tým. Přičemž každý člen týmu je zcela nezávislý. Záviset na jiném členu týmu nebo na velké lahvi s plynem, visící na laně, je riskantní věc. Z tohoto důvodu si většina potápěčů bere svou vlastní dekompresní láhev a potřebné záchranné vyba-vení („bail out equipment“). Ostatní členové týmu jsou bráni jen jako zpětná pojistka, kdyby snad opravdu…

Speciální směsi

Nejnovější a nejsenzačnější metodou v arzenálu HighTech jsou plynové směsi, označované též za „speciální směsi“, dovolující zvýšit potápěčský výkon i bezpečnost. Potápění se speciálními směsi, které vypracovali před 30 lety profesionální potápěči, skýtá velkolepé možnosti pro Technical Diving, možná i pro sportovní potápění.
Ačkoliv je většina „technických“ sestupů prováděna ještě se vzduchem s podporou kyslíku pro dekompresi, opouštějí techničtí potápěči vzduch stále více: vzduch jako dýchací plyn je pro dekompresi nedostatečně efektivní a od zhruba 60 metrů hloubky i nebezpečný z důvodu narkotického účinku i jedovatosti kyslíku. Proto přechází mnoho technických potápěčů na „mix“. Výhody vyváží zvýšenou náročnost.
Nejvíce a nejrychleji se šíří použití nitroxu pro sestupy v oblasti 10 až 40 metrů a pro dekompresi. Směs dusíku s kyslíkem (nitro-gen-oxigen = nitrox, někdy též EANx = enriched air nitrox) s vyšším podílem kyslíku než 21 procent, a to od 30 do 70 procent, podle konkrétního plánu potápění. Použitím nitroxu může být významně prodloužen nulový čas, a to zcela bez dekompresních zastávek, nebo s velkým zkrácením dekompresních časů. Mimoto nitrox urychluje vylučování dusíku z těla a zvyšuje tak bezpečnost.

Tabulky

Tabulky pro nitrox mohou být zcela jednoduše odvozeny z tabulek pro vzduch tak, že se hloubka, odpovídající parciálnímu tlaku dusíku konkrétní nitroxové směsi, propočte pro vzduch („equivalent air depth method“ – EAD). Užití tabulek střižených na míru však přináší řadu výhod.
Obě nebezpečí nitroxu jsou způsobeny vysokým obsahem kyslíku; lze je však zvládnout. Stále je potřeba mít na paměti možnou jedovatost kyslíku a při zacházení s nitroxem pracovat opatrně, aby nedošlo k požáru nebo explozi.
Pro hloubkové sestupy (45-90 metrů) používají HighTech potápěči trimix nebo heliox, směs dusíku, hélia a kyslíku. Tím, že se ve směsi sníží jak podíl kyslíku, tak i zcela nebo částečně dusíku, redukuje se nebezpečí otravy kyslíkem i dusíkové narkózy a zvyšuje se výkonnost a bezpečnost potápěče v hloubce.
Potápění s trimixem nebo helioxem vyžaduje celou řadu příprav a plánování a také speciální trénink. Vhodné složení směsi je přesně střiženo na specifický sestup. Většinou je zapotřebí speciálních dekompresních tabulek. Logistika začíná u vytváření směsi různých plynů a vyžaduje jak vybavení, tak i náležité schopnosti.

Podle hloubky

Později, v průběhu dekompresních zastávek, je u většiny hloubkových sestupů se směsemi plynů nutné opakovaně měnit plynové směsi. Pro pobyt v hloubce je potřeba i více směsí, aby se potápěč, vždy podle konkrétní hloubky, nedostal do kritického pásma parciálního tlaku kyslíku, resp. dusíku. U kyslíku je třeba navíc dbát na to, aby se jeho parciální tlak nedostal ani pod určitou hranici. Během dekomprese se přechází na nitrox nebo kyslík, přičemž jsou oba plyny brány s sebou v přídavných lahvích.
Metody zahrnují použití dýchacího přístroje s uzavřeným okruhem (míněny jsou zde přístroje pro směs plynů, nikoliv klasické kyslíkové).
Přístroje dodávají potápěči směs plynů zavřeným nebo polozavřeným okruhem, z něhož je pohlcován CO2. Ačkoliv jsou okruhové přístroje pro většinu potápěčů příliš těžké, našly již úspěšné uplatnění při mnohých průzkumných akcích a vědeckých projektech a jsou běžně používány vojenským námořnictvem mnoha zemí. Navíc k výhodě dlouhých ponorů, které jsou poměrně nezávislé na hloubce, nabízejí okruhové přístroje ještě optimální možnost velmi přesného udržení úrovně parciálního tlaku kyslíku. To vede k významným výhodám při dekompresi. Nedostatek redundantních, tedy záložních dílů výstroje, jimiž je možno nahradit případný výpadek funkce, však vede u většiny současných systémů s uzavřeným okruhem k problémům.

Riziko

na-hranici-2Jak bezpečné je toto potápění? Přijde na to: žádné potápění není úplně bezpečné. Potápění u riffu v hloubce 20 metrů v teplé vodě tropických moří může být nebezpečné, je-li prováděno netrénovaným potápěčem. Na druhé straně znamená sestup do 60 metrů v chladných tmavých vodách skutečně vysoké riziko, dá se však uskutečnit relativně bezpečným způsobem: má-li potápěč odpovídající zkušenosti, trénink a vybavení. Z tohoto důvodu jsou také techničtí potápěči velice důslední pokud jde o trénink, cvičení tělesnou kondici, Trénují často pro „velké sestupy“. Ačkoliv se přísně dodržuje železné pravidlo potápění (rozpoznej své hranice a nepřekračuj je!), stále dochází k nehodám. Pedantským způsobem se prověřují v naději, že bude možno se z nich poučit. Tím dávají Technical Diver příklad pro všechny. Řečeno zcela jasně: HighTech potápění není pro každého. Navíc k podstatným investicím do vybavení vyžaduje Technical Diving ještě stupeň vědomostí a disciplíny, jaký není ve sportovním potápění obvyklý. Možná i v tom je část přitažlivosti, jíž Technical Diving fascinuje své přívržence. Jako při každé nové činnosti se vyskytují přirozeně problémy a existuje řada detailů, kterým je třeba věnovat pozornost. Nabídka kurzů Technical Diving rozrůstá (každému, kdo chce rozšířit svou dovednost v oblasti Technical Diving, lze doporučit kompletní kurz jeskynního potápění), není mnoho sportovních potápěčů, kteří překračují tradiční hranice, připravených. Mimoto koluje mnoho chybných informací. Stav vědomostí je naléhavě nutno rozšířit. To je jedna z výzev při tomto podniku: klestit cestu.
Rovněž otázka odpovědnosti zůstává problematická, jak pro Technical Diving, tak pro sportovní potápění. Musí být vyžadováno jak zvýšené uvědomění rizika, tak i rozvoj výcviku na všech úrovních Technical Diving.

Co skýtá Technical Diving?

Příležitost pro potápěče, učit se a odborně růst. Příležitost jak k rozšíření našich znalostí, tak ke zlepšení našich instrumentů. Příležitost k zvýšení bezpečnosti potápění.
Technical Diving má potápěčskému společenství mnoho co nabídnout. Slibuje zavést vzrušující, novou éru potápění, slibuje otevření hranice, která během komercionalizace téměř upadla v zapomnění. Koneckonců šanci poznat, co je možné, máme jen, když se odvážíme do neznáma. Ale přesně o to vlastně při Technical Diving jde.

Kontaktujte
nás
+420 730 513 113
Darujte zajímavý dárek!

Poptávkový formulář

[recaptcha size:compact theme:dark]

Zavolejte mi zpět

Pošlete nám telefon a my Vám co nejdříve zavoláme zpět.

[recaptcha size:compact theme:dark]

Aktuality
Zobrazit

Poptávkový formulář

Chcete se stát potápěčem, nebo máte zájem o bližší informace? Vyplňte poptávkový formulář a my se Vám ozveme.
[recaptcha]