Menu

Vynoření daleko od lodi


jak se chovat při vynoření mimo dosah lodě a při odnášení proudem

Mnoho potápěčů zažilo pocit samoty uprostřed moře, když skončí potápění a vynoří se daleko od lodi mezi dvěma vlnami a na okamžik nevidí nic než oblohu a moře. Skutečné příhody toho druhu jsou častější, než bychom předpokládali především proto, že obliba potápění v oblastech bohatých na proudy, jako jsou Maledivy nebo Rudé moře, stále stoupá.
odnsene-proudem-300x281Potápěč seskočí do vody a dá se unášet proudem podél útesu, zatímco člun jej sleduje podle bublin. Po vynoření, často ve značné vzdálenosti od místa startu se zase nalodí. Tam je pozornost posádky lodi důležitá, protože v silných proudech většinou není možné udržet skupinu pohromadě, jak předpokládá teorie. Tyto okolnosti, ale také různost zájmů (například fotografové a dálkoví plavci) jsou příčinou toho, že jednotliví potápěči, ale i celé skupiny, jsou proudem odneseny a nalezeny až později, nebo už nikdy.

Za příklad může sloužit senzační nehoda, která se stala pěti japonským potápěčům, kteří byli na Palau odneseni proudem a nalezeni až po několika dnech mrtví. Jedna členka této skupiny ještě zaznamenala na tabulce: „Všude jsou hledající letadla, proč nás nikdo nevidí? Možná, že by i prosté rozhodnutí pro signální barvu vesty namísto módní černé usnadnilo nalezení skupiny.

Kromě volby správné barvy vesty jsou i jiná opatření a přídavná vybavení, která sice nemohou takové nehody zcela vyloučit, ale usnadní nalezení.

Před sestupem pod hladinu

Potápění do proudů by se mělo plánovat na ranní hodiny, protože vysoko stojící slunce usnadní hledání. Přesný pohovor a přezkoušení výstroje jsou samozřejmé. Skupiny vytváříme podle zájmů, časy pod vodou se musejí přesně dodržovat, aby posádka lodi přesně věděla, kdy nejpozději musí začít s hledáním. Lodní posádce by se měla bezpečnostní výstroj ukázat: hledání se usnadní, víme-li co hledáte. Směr k útesu se určí podle postavení slunce a kompasu. Zůstává-li loď zakotvena nutno zkontrolovat kotvení: leží dobře, vydrží, je odvinuté kotevní lano dostatečně dlouhé (tři- až pětinásobek hloubky)?
Při potápění do proudů se doporučuje vybavit každou skupinu nejméně jednou signální bójí, kterou může loď sledovat. Skupina musí zůstat pohromadě, i když se některý člen vynoří předčasně. Zbytek skupiny se může znovu ponořit až je zajištěno, že se potápěč nalodil.

Jacket

Měl by mít signální barvu, protože i při lehkých vlnách je černá nebo tmavě modrá vesta ze vzdálenosti 100 m sotva rozeznatelná. Doporučují se nalepené reflexní pruhy, které v noci při osvícení lampou zazáří a jsou viditelné na velkou vzdálenost. Důležitá je poloha těla, ovlivněná vyvažovači mi závažími na povrchu. Známe jackety, které zajišťují velmi dobrou a stabilní polohu pod vodou, na hladině však potápěči tlačí hlavu pod vodu. Plave-li potápěč s takovým jacketem delší dobu na hladině, rychle se unaví. Můžeme se pokusit přesunout všecka olověná závaží dozadu, nebo obléct jacket obráceně v každém případě by tyto pokusy měl každý provést se svou vlastní výstrojí, aby získal zkušenost pro případ potřeby. Součástí výstroje jacketu je signální píšťala. Při šumu prostředí a nevýhodném větru je její dosah nedostatečný. Lepší je alertní signál, v inflátorové hadici vestavěná, středním tlakem pneumaticky aktivovaná píšťala, která má velmi silný vysoký tón. V uzavřené místnosti nebo na krátkou vzdálenost leží síla zvuku nad hranicí bolestivosti. Proto: při provozní zkoušce vždy zakrýt směrovací trychtýř ručníkem. Slyšitelnost při vhodném větru může dosáhnout několika set metrů, vysoká frekvence se dobře odlišuje od šumu okolního prostředí.

Další výstroj

odnesen-proudem-2-300x196K upoutání pozornosti hledajících na potápěče plovoucího na hladině je vhodný signální balon nebo bóje „jelito“ v signální barvě. Oba typy této signální pomůcky mají své výhody. Balon je možno nafukovat ústy nebo inflátorovou hadicí do průměru asi 80 cm, takže při relativně klidné vodě je viditelný na velkou vzdálenost. „Jelito“ lze nafouknout ústy a je při své délce 1,5m při vlnobití lépe viditelné, svinuté zabírá méně místa. Má navíc výhodu, že zasunuté napříč pod popruhy stabilizuje polohu těla při plavání. Tyto pomůcky musejí být pomocí lanka vždy pevně spojeny s potápěčem. Na Maledivách používané směrem dolů otevřené měchy jsou sice pro kratší dobu velmi praktické, při delší době plavání se však musejí opětovně naplňovat vzduchem, protože se ve vlnách převracejí.

Světlice (Nicosignál)

odnesen-proudem-3Toto signalizační zařízení obsahuje vždy šest nábojů volitelné barvy: červené zelené nebo bílé. V potápěčském sportu se užívá převážně červená s hvězdami. Podle předpisů o užívání lodních cest se však tento signál smí použít jen „v nebezpečí pro tělo nebo život“, zneužití je trestné. Signály se smějí použít pouze na vodním povrchu. Světlice vystoupí do výše 80 metrů a hoří asi 6 vteřin. Slabou stránkou tohoto signalizačního zařízení je, že se nesmí přepravovat v letadlech. Kdo to přece jen chce zkusit, měl by odstřelovací zařízení oddělit a v žádném případě je nebalit do příručního zavazadla. Dalším problémem je munice, která je sice vodotěsná ale nevydrží po delší dobu odolávat tlaku pod hladinou, neboť byla původně myšlena pro použití na lodi. Používají-li se tyto pomůcky jako výstroj při potápění, pak nelze zaručit, že se všecky náboje skutečně odpálí.

Signální blesky

odnesen-proudem-4-124x300Protáhne-li se hledači akce do noci, je nutno mít po ruce jinou výstroj. Poměrně hodnotné a výkonné zařízení je signální blesk. Podle druhu výrobku a osazení bateriemi vysílá přístroj po dobu 10 až 20 hodin vždy po dvou až čtyřech vteřinách silný záblesk, který je za příznivých podmínek viditelný do vzdálenosti několika kilometrů. Tyto přístroje se často používají při nočním potápění k označení místa vstupu nebo lodního žebříku. Světlo potápěčské lampy a blesky s ultra¬fialovým bleskovým zařízením jsou stejně účinné, jejich provozní doba je však omezená. Měly by se užívat jen v případech, když loď je již na dohled.

Pochodně

Nevydávají světlo pomocí baterií, ale jako svatojánské mušky – chemicky. Ohnutím se zlomí v polyetylénové trubici plovoucí ampule s aktivační tekutinou. Protřepáním se promísí světélkující tekutina s aktivátorem a celá trubice začne vydávat světlo. Trvání a intenzita závisí na typu výrobku a teplotě vody. Čím teplejší voda, tím jasněji svítí pochodeň, tím dříve však taky světlo ubývá. Uloží-li se aktivovaná pochodeň do chladničky, může se vydávání světla přerušit najeden den, například pro použití k nočnímu po¬tápění. Kromě tohoto triku vydrží pochodeň svítit asi deset hodin s ubývajícím jasem. V prvních třech hodinách je za příznivých podmínek světlo viditelné na vzdálenost téměř jednoho kilometru.

Barviva k obarvení vody

Při dohledávání letadlem představuje plavec na hladině moře pouze nepatrný bod. V lodní a letecké dopravě se proto užívají prostředky pro obarvení vody, aby se naděje na nalezení zvýšily. I při potápění se dělaly zkoušky s těmito prostředky: v případě nouze se otevře schránka, která je při potápění pro ochranu před vodou a vodním tlakem uložena v potápěčském vajíčku, žlutavý prášek se rozsype po vodní hladině a poněkud rozvíří. Vytvoří se intenzívně zeleně fluoreskující skvrna o průměru asi deseti metrů. Působí to však jen krátce: asi po osmi minutách je místo již sotva rozeznatelné. Prostředek k obarvení vody by se tedy měl použít, teprve když jsou hledající letadla na doslech nebo na dohled.

Nasazení

odnesen-proudem-5-300x161Ani nejsilnější signální blesk není viditelný do nekonečné vzdálenosti. Je nutno rozlišovat mezi dosahem a viditelností. Dosah světla závisí na jeho intenzitě a podmínkách prostředí, jako mlha nebo déšť. U předmětu navíc na jeho velikosti, barvě a světlosti prostředí. Viditelnost světla nebo předmětu je závislé na výšce stanoviště. I světelný blesk je viditelný pouze k horizontu, dál tomu brání zakřivení zemského povrchu. Země má sice průměr 12 700 kilometrů, ale při výšce stanoviště pozorovatele na hledajícím člunu (asi dva metry nad hladinou) je však potápěčem vysílaný blesk ve vzdálenosti šesti kilometrů už za obzorem a tedy nepozorovatelný.
Za účelem zlepšení viditelnosti si musí pozorovatel na člunu najít co možno nejvýš položené stanoviště (na příklad na stěžni).

Jak se chovat v proudech

Při vstupu do vody na začátku potápění se musejí potápěči přidržet kotevního lana. Při potápění z unášené (nezakotvené) lodi bychom se měli potopit rychle s prázdným jacketem. Při problémech s technikou nebo vyrovnáním tlaku se okamžitě znovu vynořit, dokud vzdálenost ke člunu není příliš velká a je ještě možné na sebe upozornit voláním. Za každých okolností musí vždy být na palubě člunu pozorovatel!
Z ukotvené lodi je nutno se zanořovat vždy proti proudu. Sestup a hlavně výstup se má plánovat tak, aby k vynoření nikdy nedošlo v proudové tišině za lodí. Při potápěčské akci skupina musí zůstat pospolu, protože v podmínkách silného proudění stačí skupinu rozdělit chvilkový pobyt jednoho člena skupiny v proudové tišině například za skálou.
Ještě větší nebezpečí hrozí, dostane-li se část skupiny do protiproudu. Zjistíme-li po vynoření, že nás proud odnesl a vzdálenost ke člunu nebo k pevnině je velká, je nutno zachovat klid, zabránit panice a šetřit silami. Skupina musí zůstat při sobě, protože skupina je lépe viditelná než jednotlivý potápěč. Trvá-li pobyt ve vodě déle, musejí se členové skupiny vzájemně uvázat.

Téměř ve všech případech je bezúčelné pokoušet se delší dobu plavat proti proudu – jen se tak promarní mnoho sil, kterých později bude možná zapotřebí. Jen jedná-li se o úzce ohraničený proud, například proudový kanál z atolu, můžeme zkusit dostat se ven z proudu napříč prouděním a případně využít protiproudu.
Na viditelný cíl, například ostrov, se můžeme zaměřit jen tehdy, je-li jisté, že jeho dosažení je možné. Ostrov vzdálený 100 metrů proti proudu je vzdálenější, než ostrov pět kilometrů po proudu.
Plovoucí potápěči by měli ihned nafouknout signální balon. Signalizační munici není dobré nevystřílet bezúčelně, ale raději počkat, až je člun na viditelnou vzdálenost. Nouzové znamení směrem k lodi spočívá v mávání pažemi, ze člunu na větší vzdálenost se dává znamení „OK“, jednou nebo oběma rukama vytvořeným velkým O. Tím se také pozorovatel na člunu ptá, je-li všecko v pořádku.

Při všech bezpečnostních opatřeních nelze vyloučit, že se vynoříme daleko od lodi nebo od pevniny a nebudeme hned zpozorováni. Zde popsaná opatření a doplňky výstroje v kapse vesty však zlepšují šanci na rychlou záchranu.


Jsme tu pro vás již od roku 1997

KAPITÁNSKÉ
PRŮKAZY

Průkazy na plachetnice i motorové čluny, na moře i vnitrozemskou plavbu.

CHARTER
LODÍ

Rezervujeme pro vás plachetnice i motorové jachty po celém světě.

SEAWOLF
CUP

Zveme jak zkušené mořské vlky i úplně nováčky.Máte dotaz? Potřebujete poradit?